GLOB SECURITY jest firmą świadczącą na terenie całego kraju koncesjonowane usługi związane z konwojowaniem wartości pieniężnych.

    Każdy konwój wykonywany jest zgodnie z podstawowymi przepisami regulującymi     ochronę  –  na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

    Zadaniem konwoju jest zabezpieczenie przewożonego mienia przed rabunkiem, kradzieżą, zagubieniem lub zniszczeniem i dostarczenie go w stanie nienaruszonym adresatowi.

    Konwoje prowadzimy przy użyciu sprzętu odpowiadającego światowym standardom.     Każdy konwój wyposażony jest w środki łączności umożliwiające kontakt z centrum operacyjnym i załogami interwencyjnymi. Powierzone nam wartości są chronione przez  wyspecjalizowane grupy konwojowe, wydzielone spośród etatowych pracowników naszej firmy. Konwojenci wyposażeni są w broń palną, a także w kamizelki kuloodporne, hełmy i inne środki ochrony osobistej.

    Z każdym klientem uzgadniamy odrębne procedury, służące do kontroli przebiegu konwoju. Wielostopniowość tych procedur wyklucza możliwość wystąpienia przeszkód.

    Usługi konwojowe świadczymy z myślą o tych spośród Państwa, którzy w transporcie przesyłek wartościowych cenią sobie profesjonalizm.